Гідність заради майбутнього України

Є звя’зок між тими цінностями, які сповідують громадяни та рівнем добробуту громад. На порядку денному сьогоднішнього українського суспільства на жаль не стоять цінності розвитку. Ми живемо фізичним потребами і цінності самовираження, саморозвитку на жаль притуплені у сьогоднішньому суспільстві.

24 лютого Несторівська група завітала до Вінниці із відкритою лекцією “Стратегічне бачення для України”. Чи потрібна нам стратегія розвитку, як побудувати нове суспільство із новою парадигмою та довірою до влади? – цими питаннями задаються багато не лише політиків та громадських діячів, а й прості громадяни, підтвердженням цьому стала величезна кількість слухачів лекції. Учасники громадської організації ЦІГР Володимир Жереб та Павло Довгань прийняли участь у публічній дискусії формування майбутньої візії розвитку.

Несторівська група — неформальне, неполітичне об’єднання інтелектуалів та громадських активістів, створене з метою розробки стратегічного бачення України.

Яка Україна нам потрібна?

Здавалося б, просте питання залишається без відповіді вже довший час. Кожен день без відповіді коштує суспільству життя своїх співгромадян, нереалізованих можливостей і втраченого спокою. Це питання ускладнюється іншими, які стали важливими останнім часом, і на які теж нема чітких і впевнених відповідей.

“Ми не маємо сьогодні змоги зробити ривок чи скачок ми втратили цей шанс і тепер все залежить від еволюції та стану суспільства”.

“Те, що ми є різними – це не є загрозою, а лише можливістю до різноманіття”.

“Кількість людей, які залежать від держави постійно має зменшуватись. Всі суспільні групи повинні взяти на себе відповідальність за майбутнє України”.

Досі національна ідея України полягала у формуванні української нації. Сьогодні українська нація, об’єднана і спільними успіхами, і спільним болем, є сформованою. Тому новітньою національною ідеєю має стати модернізація нації, а не її побудова.

Сталий розвиток врахує інтереси теперішніх і майбутніх поколінь. Він передбачає примноження, а не виснаження усіх шести капіталів країни: людського, соціального, інтелектуального/творчого, індустріального/технологічного, природного та фінансового. Це робить суспільство витривалішим щодо поточних криз. Сталий розвиток не означає повної відсутності криз чи глибоких проблем. Він означає, однак, що після кожної кризи країна повертається на траєкторію зростання.